Tất cả   Bán   Thuê

HDCG.O2SA10
Thuê 25.000.000
2+   2   90,67m2   TB Hado Centrosa Quận 10
13-17 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS7EN04
Bán 4.200.000.000
3   2   90,81m2   ĐN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
SF.B2SM06
Bán 2.500.000.000
2   2   67,06m2   ĐN Safira Khang Điền Quận 9
13-18 N6, KP2, Phú Hữu, Q9
HKTG.BSV01
Bán 3.100.000.000
4   4   135,59   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
19-22 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RC.RS3SHNA
Thuê 17.000.000
  1   70,40m2   TB Richstar Tân Phú
1 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
EGSG.HR1AEN01
Bán 3.560.000.000
2   2   60,13m2   TB Eco Green Sài Gòn Quận 7
18-22 39 Nguyễn Văn Linh, Q7
RS.RS5EE06
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HKTG.CSH03
Bán 2.450.000.000
3   2   82,38m2   T Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
13-18 31 Trương Phước Phan, Bình Tân
RS.RS5SA09
Bán 2.813.000.000
1+   1   52,95m2   TB Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
« 6 7 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>