Tất cả   Bán   Thuê

RC.RS7NM16
Bán 3.100.000.000
2   2   65,09m2   ĐB Richstar Tân Phú
8-12 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS4SO13
Bán 4.300.000.000
3   2   97m2   T Richstar Tân Phú
13-17 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS3SHNA
Bán 4.800.000.000
  1   70,40m2   TB Richstar Tân Phú
1-2 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I4SN05
Bán 6.100.000.000
2   2   85,71m2   TB Hado Centrosa Quận 10
8-12 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS5SHNA
Bán 8.500.000.000
  1   85,68m2   ĐN Richstar Tân Phú
239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2NM09
Bán 5.850.000.000
2   2   86,69m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
5-12 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.DSE01
Bán 5.680.000.000
2   2   70,08m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
8-12 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.DNM08
Bán 5.800.000.000
2   2   71,95m2   TN Kingdom 101 Quận 10
8-12 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.MNAA08
Bán 6.100.000.000
2   2   71,95m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
2-7 334 Tô Hiến Thành, Q10
KD.MNH07
Bán 5.600.000.000
2   2   72,49m2   ĐB Kingdom 101 Quận 10
2-7 334 Tô Hiến Thành, Q10
RC.RS4ES10
Thuê 13.000.000
2   2   65,09m2   Đ Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.I2NO04
Bán 6.600.000.000
2   2   86,79m2   TB Hado Centrosa Quận 10
5-12 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>