Tất cả   Bán   Thuê

HDCG.I3SV01
Bán 5.500.000.000
2   2   78,56m2   TB Hado Centrosa Quận 10
18-22 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
HDCG.O1NO09
Bán 4.800.000.000
1+   1   58,5m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
5-12 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
SF.B2SN02
Bán 3.100.000.000
3   2   90,42m2   TB Safira Khang Điền Quận 9
8-12 N6, KP2, Phú Hữu, Q9
SF.D2SV02
Bán 2.400.000.000
2   2   68m2   TB Safira Khang Điền Quận 9
18-22 N6, KP2, Phú Hữu, Q9
RC.RS7NA12
Bán 2.950.000.000
2   2   63.32m2   TN Richstar Tân Phú
3-7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
HDCG.O1ES09
Bán 4.950.000.000
1+   1   57.50m2   ĐN Hado Centrosa Quận 10
18-22 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
RC.RS7NC12
Thuê 12.000.000
2   2   62,32m2   ĐN Richstar Tân Phú
2-7 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6NV14
Bán 4.420.000.000
3   2   83,76m2   ĐB Richstar Tân Phú
8-12 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
RC.RS6ES12
Bán 2.950.000.000
2   2   63,32m2   TN Richstar Tân Phú
18-22 239-241-278 Hòa Bình, Tân Phú
KD.DSE11
Bán 5.700.000.000
2   2   78,17m2   ĐN Kingdom 101 Quận 10
8-12 334 Tô Hiến Thành, Q10
HDCG.I2SO09
Thuê 20.000.000
2   2   86,69m2   TB Hado Centrosa Quận 10
13-17 200 Đường 3/2, P.12, Q.10
KD.MSR09
Bán 5.590.000.000
2   2   71,58m2   TB Kingdom 101 Quận 10
13-17 334 Tô Hiến Thành, Q10
« 1 2 3 4 5 »
Dự án bất động sản

Xem tất cả >>