Bình Tân

HKTG.ANE12
Thuê 8.000.000
3   2   81.40   N Hoàng Kim Thế Gia Bình Tân
2-7 31 Trương Phước Phan, Bình Tân