Thông tin cơ bản ửg     gư  
fg
Tháp: sv Tầng: vfv Căn số: s
Hướng cửa: View:
Bàn giao:
Pháp lý:
Giá: s
Yêu cầu tư vấn hoặc đặt hàng Tư vấn vay

Bán

Căn hộ bán cùng dự án
KD.DSEA03A
Thuê 16.000.000
2   2   72.42m2   ĐB
13-17